Kelione yra gyvenimas, visa kita, pries tai ir po to, tik stovejimas

Sunday, November 28, 2010

Ateitis priklauso mažosioms elektrinėms

Didžiulių elektrinių, masyvių užtvankų ir milžiniškos intervencijos į gamtą laikai baigiasi. Dabar apie ateitį galvojančioms energetikos bendrovėms ima rūpėti mažieji elektros generavimo įrenginiai. Ateityje jie gali dramatiškai perkeisti energetikos sektorių.

Kalba eina apie elektros energiją generuojančių mini stočių mikrotinklus ir decentralizuotą elektros gaminimą. Realybėje tai reiškia, kad elektra gaminama (generuojama) vietiniuose tinkluose, šalia vartotojų, geriausia kuo mažesnės skalės įrenginiais ir tai gali vykti visiškai nedalyvaujant didžiosioms energetikos bendrovėms.
Tai nebūtinai turi būti hidroelektrinės. Tai gali būti vėjo, saulės, o taip pat bangų bei biomasės elektros generavimo elektrinės.
Be abejonės, šie tinklai susidurtų su iššūkiais, vienas kurių yra tai, kad energijos gamyba būtų tiesiogiai priklausoma nuo oro sąlygų ir vėjo. Dėl to reikia energiją arba kaupti kaupikliuose, arba jungtis į tinklą, kuriame energija generuojama iš keleto tipų energijos šaltinių. Tokiu būdu būtų galima užtikrinti stabilią energijos gamybą. Taip pat būtų galima nesunaudojamą energiją parduoti arba pirkti, kai jos gamyba būtų nepakankama.
Tokie tinklai turi turėti galimybę atsijungti visiškai nuo bendro tinklo ir toliau veikti atskirai, nepaisant, kad tarkim bendrasis tinklas būtų be elektros. Žinoma, tam yra visa eilė techninių reikalavimų, pvz. signalizavimui, valdymo sistemoms, energijos kaupimui.
Vokiečių kompanijos LichtBlick skaičiavimai rodo, (jie naudoja VW pagamintą elektros ir šilumos mini generatorių, kol kas varomą gamtinėmis dujomis) kad mažieji tinklai yra žymiai lankstesni reaguojant į energijos poreikius, lyginant su tiekėjais gigantais, kuriems energijos gamybos paleidimas ar sustabdymas yra sudėtingi procesai.
Tikiu, kad neužilgo ateis laikas, kai žmogus, jei panorės, galės tapti nepriklausomas nuo energetikos tiekėjų gigantų. Pasigaminti savo namams, šeimos poreikiams reikalingą elektrą ir šilumą asmeniniais energijos generavimo įrenginiais. Galima pasidžiaugti, kad Lietuvoje yra nagingų žmonių energiją išgaunančių savadarbėmis vėjo jėgainėmis ar savais būdais panaudojantys saulės energiją. Tad sėkmės visiems pionieriams!

Šaltiniai:
Žurnalas „Expansjon Hålogaland“
http://www.youtube.com/
http://zir.lt